Bc. Richard Vaľa

Fyzioterapeut

Bc. Richard Vaľa je fyzioterapeut a svobodný učitel Fyzioterapie funkce.

Věnuje se dospělým pacientům a dětem od 10-ti let. Fyzioterapii vystudoval na Prešovské univerzitě. Spolupracuje a učí s Clarou Lewitovou. V CKP Dobřichovice se věnuje těhotným ženám, pacientům s funkčními poruchami, poúrazovými stavy. Má holistický přístup. Ve své praxi využívá hlavně myofasciální a stabilizační techniky, vědomou práci s tělem, tejpování, léčebné tělesné aktivity.