Přednášející konference 2024

Lektor

|Mgr. Vojtěch Ondráček

Vojtěch Ondráček působí na Katedře občanské výchovy a filozofie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se politickou a sociální filosofií sportu se zaměřením na kritickou teorii a radikálně emancipační aktivismus sportovních aktérů. Téma společenského rozměru sportu, jeho politické a historické konotace i dopady na jednotlivce rozebírá ve svém podcastu Outsider a v publikační činnosti na Deníku Alarm, časopisech A2 a Kapitál, či v Českém rozhlase. Dříve působil jako fotbalový reportér, či trenér ženského týmu.

|PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

Působí jako VŠ pedagožka, adiktoložka, psychoterapeutka. Odborně a výzkumně se věnuje transgender tématice na NÚDZ. Působila na Klinice Adiktologie 1. LF, K.U., v EMCDDA v Portugalsko a v Itálii v oblasti drogové politiky. Získala Humphrey Fellowship a NIDA studijní odměnu a studovala na Oregon University v Oregonu, USA a na Johns Hopkins University v Baltimoru, USA , studovala speciální pedagogiku na MÚ v Brně a Karlově universitě v Praze. Další zkušenosti má v manažerské praxi ve státní správě a samosprávě.

|Mgr. Viktor Heumann

Spoluzakladatel organizace Transparent poskytující podporu trans a nebinárním lidem v Česku. Věnuje se zlepšování procesů v oblasti trans specifické zdravotní péče (např. jako odborný konzultant Národního ústavu duševního zdraví). Je spoluautorem 2 výzkumných publikací mapujících potřeby českých transgender a nebinárních osob a kvalitu zdrav. a terapeutických služeb, příručky o informované a respektující péči o LGBTI+ osoby, toolkitu pro zaměstnavatele a výukových materiálů pro pomáhající profese a policii.

|Mgr. Bc. Martin Viewegová

Psycholožka a psychoterapeutka působící v Praze na Psychoterapii Anděl. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a základy všeobecné humanitní vzdělanosti na FHS UK. Ve své praxi se zaměřuje na psychosomatické obtíže, změn nálad bez objektivních důvodů, pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu, na změny v oblasti životního stylu, pracovních problémů a partnerských vztahů. Absolvovala terapeutický výcvik v Tanečně pohybové terapii a Biosyntéze. Zabývá se problematikou rizik a bezpečnosti virtuálního světa.

|Mgr. Michal Kubánek

Psycholog, který se cítí být doma, jak v obchodním prostředí, tak i ve zdravotnictví. Vidí svou práci jako pomoc s nalezením a využitím příležitostí pro osobnostní růst. Je také nadšeným improvizátor a fanouškem postupného zlepšování (pokud se každý den zlepšíte jen o 1 %, kde budete už po 1. roce?). Dokáže si užít obchodní jednání i terapie. V obou případech se soustředí na naplnění potřeb klientů, pokud možno kreativním způsobem. Jeho vztah k podpoře rozvojových aktivit a vývoji nových nástrojů se zformoval během práce v neziskovém sektoru na pozici projektového manažera a během navrhování nových řešení. Psychoterapeutický výcvik má ve směru SUR a praxi

|Jana Uchytilová, Cert.MDT

Fyzioterapeutka, která se věnuje oboru od roku 1996, kdy nastoupila do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vzhledem k typu zdravotnického zařízení si prošla téměř všemi odvětvími rehabilitace u pacientů dospělého věku. Postupně se vyprofilovala do rámce ambulantní péče. Je certifikovaná MDT terapeutka, ale zároveň otevřena i ostatním metodám. Od roku 2016 pracuje ve Fyziokomplexu v Jenči u MUDr. Roberta Války a ve své privátní praxi v Praze. Poprvé se setkala s pacientem po faloplastice v ÚVN, kde se této problematice následně věnovala několik let. Absolvovala přednášky u MUDr. Hany Fifkové i u Prof. Jiřího Veselého. Stále je v kontaktu s některými pacienty, kteří prošli tranzicí FTM a poměrně často odpovídá na dotazy novým operantům, kteří se potýkají s problémy ohledně elektrostimulace.

|PhDr. Ludmila Chválová Trapková

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později Filozofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii). Pracuje jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v Praze a v Liberci. Působila jako členka výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS. Vyučuje rodinnou terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, je supervizorkou rodinné terapie. Spolu s MUDr. V. Chválou napsali knihu Rodinná terapie psycho somatických poruch Rodina jako sociální děloha (nové vydání 2017) a Rodinná terapie a teorie jin-jangu (2016).

|MUDr. Vladislav Chvála

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Hradci Králové. Pracoval jako porodník a gynekolog. Nyní je vedoucím Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, kde působí jako sexuolog a rodinný terapeut. Působil jako předsedau výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorem v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny. Spolu s L. Trapkovou napsali knihu napsali knihu Rodinná terapie psychosomatických poruch Rodina jako sociální děloha (nové vydání 2017) a Rodinná terapie a teorie jin-jangu (2016).

|JUDr. Miroslava Benešová, Ph.D.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnovala právní problematice v oblasti bankovního sektoru a investičních společností. V rámci pozice vedoucího právního oddělení ve společnosti Aero Vodochody, a.s., se věnovala nejen oblasti obchodního práva, ale i pracovnímu právu a oblasti sociálně právní. Po mateřské dovolené se zaměřila na oblast školství, vzdělávání a GDPR. Aktuálně se věnuje i oblasti ochrany práv dětí a gender oblasti.

|Mgr. Klára Anna Jačková

Vystudovala pedagogickou fakultu (obor hudební výchova – zpěv) a fakultu zdravotnických studií UJEP (obor fyzioterapie). Působila ve výzkumném centru MARC při hudební fakultě AMU, se zaměřením na výzkum lidského hlasu. V současnosti pracuje jako fyzioterapeutka a hlasová terapeutka v Praze. Ve spolupráci s Hlasovým a sluchovým centrem Praha se věnuje především viscerální rehabilitaci se zaměřením na GERD u dětí i dospělých a hlasové reedukaci a rehabilitaci hlasu. Řadu let se ve spolupráci s MUDr. Fifkovou věnuje reedukaci hlasu u transgerder, zejména trans žen (MtF).

|MgA. Viktor Dočkal, Ph.D.

Dramaterapeut, dále specializovaný a graduovaný v DvT (Developmental Transformations) metodě, supervizor a mentor-supervizor (ČIS/EASC). Žije v Praze, v České republice. Vede odborné výcviky a semináře, zaměřené na Dramaterapii a DvT. Aktuálně vede Dramterapeutický, DvT, výcvik s arteterapeutickým přesahem. Spolu vede Institut DADA Extraart, z.s. (www.dadaextraart.cz), který se soustředí na profesní rozvoj v oboru Kreativních uměleckých terapií, psychoterapie a supervize. Je jedním ze zakládajících členů Asociace Dramaterapeutů České republiky (ADCR) a European Federation of Dramatherapy (EFD), členem Českého Institutu pro Supervizi (ČIS) a European Association for Supervision and Coaching (EASC). Je hrdým členem komunity Cirkus Bombastico Praha.