MUDr. Petra Steyerová

Lektorka

MUDr. Petra Steyerová je lékařka a taneční terapeutka. Absolvovala 2. lékařskou fakultu UK. Atestovala z Radiologie a zobrazovacích metod. Nyní pracuje jako lékařka na Radiodiagnostické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a jako odborná asistentka 1. lékařské fakulty UK. Podílí se též na postgraduální výuce v rámci IPVZ. Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích. Je autorkou a spoluautorkou odborných publikací a kapitol v učebnicích včetně zahraničních.

Věnuje se obecné radiologii, zobrazení u akutních stavů a u onkologických onemocnění (specializace v mamární diagnostice) a vyšetření muskuloskeletálního systému a zobrazení periferních nervů ultrazvukem.
Zajímá se o psychosomatickou medicínu a pravidelně se účastní akcí Psychosomatické společnosti ČLS JEP a seminářů a konferencí v CKP Zároveň je taneční terapeutkou, pracuje s klienty s poruchami příjmu potravy v rámci Centra pro Poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice VFN Praha a s klientkami po onkologickém onemocnění v rámci OS Amélie.