MUDr. Petr Kolátor

Lektor

MUDr. Petr Kolátor absolvoval 2 lékařskou fakultu Karlovy University v Praze v roce 1993. Po absolutoriu nastoupil do nemocnice v Liberci a následně v Jablonci nad Nisou. Po atestaci v oboru pediatrie v roce 1996 působil řadu let na rehabilitační oddělení, kde rozšiřoval rehabilitační péči o psychosomatický přístup. Akupunktuře a psychoterapii se věnoval ve středisku komplexní péče v Jablonci nad Nisou.  V CKP Roseta a Sámova pracuje od roku 2011. Psychosomatice se začal věnovat na lékařské fakultě, kde zahájil výcvik v psychoterapii dle Rogerse u prof.Vymětala.

Následně absolvoval celou řadu výcviků a kursů v oblasti rehabilitace, psychologie, psychoterapie, regulační medicíny, systemické terapie a sebezkušenostních programů.  Poslední roky se kromě rehabilitace v psychosomatickém kontextu dominantně věnuje vlivu psychosomatiky na rehabilitační postupy, přínos rehabilitace pro psychoterapii a především rozvíjí použití terapeutických konstelací jako nástroje rozšiřujícím možnosti a efektivitu fyzioterapie a psychoterapie. Kromě práce s pacienty se věnuje přednáškové činnosti, včetně přednášek na psychosomatické konferenci v Liberci či konferencích v CKP Dobřichovice.  Též se věnuje klinickému výzkumu a vývoji cílené léčby, zejména v oblasti onkologie.