Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Lektorka

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS. je fyzioterapeutka a oficiální lektorka metody Míčkové facilitace dle Zdeňky Jebavé. Vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Brně a již od své diplomové práce se zabývá alternativními postupy ve fyzioterapii. Nejprve působila na ambulantní rehabilitaci Therap Tilia v Praze. Zdravotnický systém jí však nevyhovoval. Z ambulance odešla a věnovala se soukromé praxi se zaměřením na alternativní postupy. V roce 2004 se setkala s autorkou Míčkování Zdeňkou Jebavou a začala Míčkovou facilitaci a Nespecifické mobilizace pomocí facilitačních míčků používat ve své praxi. Kurzy pod jejím vedením absolvovala několikrát. Od roku 2014 se účastnila kurzů paní Jebavé jako asistentka. V roce 2018 od Zdeňky Jebavé výuku Míčkování převzala.

K oboru fyzioterapie vystudovala i Tradiční čínskou medicínu, kterou uplatňuje ve své soukromé praxi. Současně pracuje na ambulantní rehabilitaci v nemocnici v Říčanech. Velký důraz klade na navrácení zodpovědnosti za své zdraví zpět do rukou pacientů. Zaměřuje se na ergonomii jejich práce a motivuje je k aktivnímu zapojení se do terapie.