Bc. et Bc. Michaela Jeřábková

Fyzioterapeutka

Vystudoval obor Porodní asistentka na Jihočeské Univerzitě a obor Fyzioterapie na UK FTVS v Praze. Ve své práci ráda využívá znalosti a zkušenosti získané praxí obou těchto oborů. Velmi ji zajímá problematika žen před, během těhotenství a po porodu.

Nicméně nepracuje jen se ženami, ale i s muži a staršími dětmi.

Využívá metodu Ludmily Mojžíšové, techniky měkkých tkání, sensomotorickou stimulaci, aktivaci hlubokého stabilizačního systému nebo prvky jógy.