Mgr. Kateřina Fichtnerová

Fyzioterapeutka

Mgr. Kateřina Fichtnerová je fyzioterapeutka, zástupkyně vedoucí fyzioterapeutky. Má zkušenosti z ambulantní i lůžkové péče. Věnuje se převážně dospělým pacientům a starším dětem. Při práci využívá techniky měkkých tkání a mobilizací dle prof. Lewita, základy Vojtovy reflexní lokomoce, metodu Ludmily Mojžíšové, koncept Brueggera, McKenzieho techniku aj. V minulosti pracovala na Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze a pro prestižní kliniku v Saudské Arábii, která pečuje o úzkou královskou rodinu.