Bc. Jitka Vanclová

Fyzioterapeutka

Jitka Vanclová je fyzioterapeutka a lymfoterapeutka. Pracuje s dospělými pacienty včetně žen v období těhotenství, po porodu i těmi se snahou otěhotnět.

Vyšetřuje a léčí funkci pohybového systému, čímž ovlivňuje i jeho strukturu. V rámci fyzioterapie pracuje komplexně, funkčním přístupem. Vždy se zabývá celým kontextem vzniku obtíží, ctí celistvost, přemýšlí v souvislostech a rozvíjí optimální nastavení člověka ve svém vnitřním těle i vnějším prostředí.

Nejbližší jí je způsob myšlení Clary Lewitové. Nedrží se striktně jednotlivých metod. Přístupy vzájemně propojuje. Během terapie neustále vyhodnocuje reakce těla pacienta, těm pak terapeutické postupy přizpůsobuje. Rozhodujícím faktorem je aktivní účast pacientů. Fyzioterapie v jejím pojetí není terapií, která působí na tělo pacientů pouze pasivně. Tuto úlohu zaujímají různé druhy masáží.

Clarou Lewitovou byla jmenována učitelem přístupu Fyzioterapie Funkce.