PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D.

Lektor

PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D. je fyzioterapeut, tanečník, pedagog a jogín. Jógu začal studovat v Indii v letech 1973-1975 a zkušenosti z tohoto pobytu dále prohlubuje a využívá ve výuce od konce 70. let. Tradiční jógové principy rozvíjí už řadu let a spojuje je se základními principy pohybu a držení těla, opřenými o medicínské vzdělání, zejména o vývojovou kineziologii; tyto poznatky a zkušenosti uplatňuje od r. 1985 jako fyzioterapeut baletu Národního divadla. Zvláštní pozornost věnuje spojení držení těla a dýchání, jež se také stalo tématem jeho doktorské a poté rigorózní práce. Své poznatky a zkušenosti dále specializuje pro výuku pedagogů na taneční katedře HAMU, na katedře fyzioterapie 2. Lékařské fakulty a na katedře fyzioterapie na FTVS. Přednáší doma i v zahraničí.