Jakub Engelmajer

Lektor

Jakub „Engi“ Engelmajer je blázen do zbraní a osobní svobody, který tráví všechen svůj volný čas na střelnici nebo na horách s batohem na zádech. Engi se v oblasti bezpečnosti pohybuje už téměř 20 let. Jako zkušební komisař pro zbraně a střelivo jmenovaný MVČR zkouší žadatele o zbrojní průkaz na zkouškách odborné způsobilosti a je místopředsedou Spolku zkušebních komisařů. Od roku 2019 je členem představenstva LEX z.s. Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Působí jako rozhodčí závodů LOS a v roce 2018 prošel v rámci první skupiny 11 členů z ČR také certifikací rozhodčího IDPA. Je držitelem Combat Lifesaver certifikátu od NAEMT i US Army USAEUR OCSURG a výhradním dovozcem MPI CZ jako zbrojíř pistolí Glock. Je také držitel zbrojní licence pro výuku nebo výcvik ve střelbě.

Jako absolvent Politologie a evropských studií spolupracuje na tvorbě a připomínkování nové zbraňové legislativy a je mj. členem pracovní skupiny MVČR pro novou zbraňovou legislativu. V rámci sdružení LEX přednáší a pořádá střelecké přípravy, jako autor také přispívá do odborného časopisu Střelecká revue. Vedle střelectví je jeho druhou vášní hiking a dlouhé pochody.

Vedle střelectví je jeho druhou vášní hiking a pochody. Je zakladatelem projektu a sbírky Po stopách hrdinů, kdy absolvoval 750 km dlouhý přechod Slovenska (a části Polska) z Dukly až na Děvín tzv. Cestu SNP. Celý projekt nakonec vynesl téměř 100 tisíc Kč pro vojáky a policisty, kteří se ocitli v nouzi. Mimo jiné je také absolvent nejdelšího v ČR organizovaného pochodu Military Death March v nejtěžší kategorii Super Extreme Walker tj. 117 km na Šumavě za 30 hodin.