Mgr. Eva Straková. Ph.D.

Psycholožka

Eva Straková absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie a doktorské studium klinické psychologie, obojí na FF UK v Praze. V roce 2019 složila specializační zkoušku v oboru Klinická psychologie a absolvovala certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých. Pracovala na neurologických a rehabilitačních pracovištích, a to jak s pacienty s neurodegenerativním onemocněním, tak i se získaným poraněním mozku. Věnuje se také výzkumu v oblasti neuropsychologie a neuropsychologické diagnostiky. Absolvovala pětiletou sebezkušenost v psychodynamické terapii, je členkou Českomoravské psychologické společnosti a České asociace pro neuropsychologii.