Dana Michálková

Recepční

V CKPD pracuje na recepci od jeho začátků. V současné době již jen pár dní v měsíci.