Bc. Alexandra Klozová

Fyzioterapeutka

Vystudovala 3.LF UK v letech 2000-2003. Fyzioterapii a terapeutickým metodám se věnuje 20 let. Pomáhá klientům s regenerací po úrazu, operaci nebo nemoci. V terapeutickém vztahu poskytuje  respekt, důvěru, bezpečí, bezpodmínečné přijetí a odborné znalosti. Aktuálně nabízí v CKP Dobřichovice Kraniosakrální terapii, Viscerální manipulaci. Od června 2023  bude vyučovat individuálně nebo skupinově Čchi-kung (Qi-Gong) stylu „8 kusů brokátu.“

Kraniosakrální terapie (osteopatie)

Je to celostní (holistická) metoda léčby. Jejím zakladatelem je Dr. Sutherland. V rozvoji této metody dále pokračoval Dr.Upledger a řada dalších lékařů a terapeutů. Tato terapie ošetřuje nejen tkáně (strukturu) ale i nervový systém, který bývá často přetížený vlivem úrazu, operace, nemoci nebo stresu. Kraniosakrální terapie se používá při terapii neurologických onemocnění, potíží v pohybovém systému, při léčbě Tinnitu, k ošetření po zubním zákroku atd. Použití je velmi široké, protože regulovaný nervový systém má pozitivní vliv na všechny tělesné funkce.

Viscerální manipulace

Tvůrcem této metody je francouzský fyzioterapeut a osteopat Jean Pierre Barral. Každý orgán v těle potřebuje určitou volnost v pohybu. Může tak dobře vykonávat svoje funkce. K omezení pohybu orgánu může dojít vlivem operace, zranění, nemoci nebo zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží. Viscerální manipulace tento pohyb pomáhá obnovit. Zlepší se tak funkce orgánu, prokrvení, odvod odpadních látek.

Čchi-kung (Qi-Gong) „8 kusů brokátu“

Jedná se o cvičení, které pochází z Číny a je staré několik tisíc let. Pracuje se systémem těla jako s celkem na mnoha úrovních (tkáně, orgány, regulace nervového systému). Jednotlivé cviky cíleně ovlivňují orgány a akupunkturní dráhy. Jedná se o „meditaci v pohybu.“ Cvičení zklidňuje tělo i mysl, umožňuje schopnost být více v přítomnosti, uvolnit se a zároveň si zachovat pozornost.