Bc. Alexandra Klozová

Fyzioterapeutka

Bc. Alexandra Klozová je fyzioterapeutka. Po ukončení studia na 3. LF UK absolvovala několik kurzů zaměřených na terapii pohybového systému: Měkké techniky a mobilizace, Spirální  dynamika, Vojtova metoda atd. Používá terapeutickou práci s dotekem v rámci body-psychoterapie (psychoterapie zaměřená na tělo) – např. Biodynamické masáže. Záměrem tohoto přístupu je pracovat nejen s duší klienta, ale i s tzv. „tkáňovou pamětí“ (tělo každého člověka je schopno ukládat fyzické i emoční prožitky formou informace uložené ve tkáni). Dále ve své práci používá Breussovu masáž, Reflexní terapii chodidel a techniku „Zprůchodnění drah“ (terapie tradiční čínské medicíny). Ve své práci se snaží o integraci těla a duše člověka a o pochopení lidské bytosti jako celku.