MUDr. Eliška Rotnáglová

ORL lékařka

MUDr. Eliška Rotnáglová, PhD. ukončila studium medicíny na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy roku 2006, následně pracovala několik let na ORL oddělení Ústřední vojenské nemocnice a na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, kde působila zároveň jako odborná asistentka.

V letech 2006-2012 absolvovala postgraduální studium na téma „Význam lidských papilomavirů v etiologii a prognóze karcinomu orofaryngu a dutiny ústní“ zakončené obhajobou titulu PhD.

Během studia i pracovní kariéry absolvovala několik zahraničních stáží například na Université de Montpellier ve Francii, Universidad de Valladolid ve Španělsku nebo Karolinska Institutu ve Stockholmu.

Od roku 2014 dosud pracuje zároveň jako ORL konzultant v Proton Therapy Centre v Praze zaměřeném na radioterapii nádorových onemocnění.