Vědomý pohyb

V rámci tohoto cvičení se můžete postupně naučit lépe uvědomovat si své tělo a skrze něj i své pocity, to vše na principu vědomého pohybu. Slouží k zlepšení svalové koordinace při sportu, či jako pomoc při dlouhotrvajících bolestech.
Vyzkoušíte si, jak pohyb provádíte, jak si ho můžete uvědomit a jak ho měnit. Na „vlastní kůži“ zažijete jak obtížné může být uvědomění si jednotlivých částí těla. Podpoříte jejich funkční spolupráci a pracovat budete také s uvědoměním si důležitosti dechu.
Cvičení je bez pohybového omezení a probíhá na zemi na karimatce. Cvičení se mohou zúčastnit ženy i muži, mladí sportovci, ale i senioři. Lekce na sebe nijak nenavazují, proto je možné je navštěvovat jednotlivě.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex