Artefiletická dílna

 Sebepoznání skrze výtvarnou tvorbu.
Artefiletická dílna je určena těm, kteří mají zájem o sobě zjistit něco více. Chtějí se prostřednictvím své tvorby vyjádřit, poznat a najít možnosti svého rozvoje. Pomáhá tak jedincům nalézt svá vlastní řešení a cesty, které odpovídají jejich možnostem. Vítáme též ty z vás, kteří si tvořivou cestou chtějí odpočinout, odreagovat se a najít odstup od denních starostí ve skupině podobně smýšlejících a naladěných lidí.
Během cyklu 3 na sebe navazujících setkání se budeme věnovat tématům vlastní osobnost, životní cesta, hranice a tělo. Naše artefiletická dílna je určena pro 5- 8 lidí. Každé setkání trvá 3 hodiny.

Co je artefiletika:

Je metoda, která využívá výtvarnou tvorbu, tvoření k sebereflexi a podpoření zdravých zdrojů uvnitř jedince. Rozvíjí osobnost a jejím posláním je prevence.

Co je arteterapie:

Je terapeutická metoda, která využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky, mezilidských vztahů. Má léčivý a napravující charakter.

Jelikož se však jedná o dva příbuzné obory, tak je zřejmý přesah jedné metody do druhé, včetně možné spolupráce s psychology.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex