Skolioprogram

Pro klienty a klientky, které trápí skolióza různého typu a stupně (od školního věku po dospělé). Pro klienty s idiopatickou skoliózou, kteří by se rádi aktivním přístupem pokusili předejít zvažovanému operačnímu řešení. Pro klienty se skoliózou, kteří jsou po operaci páteře a chtějí zlepšit funkci své páteře a trupu, eventuálně pomoci snížit či eliminovat bolesti pohybového systému. Pro rodiny, které chtějí aktivně pracovat na zlepšení potíží člena rodiny se skoliózou.

Specifikace léčby v programu:

Vychází z aktivního přístupu klienta k léčbě své skoliózy. Jedná se o intenzivní individuální kinezioterapii, která využívá speciální korekční techniky a metody podle Schrothové, Klappa, Karského, Gochta a Gessnerové, Niederhöfferových, Vojty a jiné. V rámci programu se klient naučí zvládat korekce držení těla i během každodenních běžných aktivit jako jsou stoj, chůze nebo sed.

V průběhu programu nabízíme po dohodě možnost supervizní návštěvy vašeho fyzioterapeuta, který vás léčí v místě vašeho bydliště.

Obsah programu

  • Vstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře
  • Vstupní vyšetření u fyzioterapeuta
  • 8x individuální fyzioterapie
  • 3x skupinová korekční cvičení pod odborným dohledem fyzioterapeutky
  • 2x nácvik bioenergetické cvičení nebo taneční terapie (dle možností centra)
  • Výstupní vyšetření u fyzioterapeuta
  • Výstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře
  • Volitelný výběr z doplňkových procedur pro klienta i jeho doprovod (není zahrnutý v ceně – např. masáže, vířivka, instruktáž Nordic Walking)
Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex