Načítám Akce

Terapeutická dohoda ve fyzioterapeutické praxi

Kvalita terapeutického vztahu přímo a významně ovlivňuje průběh a úspěch terapie. Pro terapeuta je velmi důležité znát pohled pacienta na jeho stonání, dozvědět se, jak si terapii představuje a co od ní očekává. Klient zase potřebuje prostor, v němž by mohl s terapeutem sdílet svoje představy, případné obavy, klást otázky.
Představa klienta se může často lišit od představ či možností terapeuta. A naopak – představy terapeuta o účinné léčbě mohou být nad síly klienta. Proto je třeba se na průběhu i cíli terapie domluvit a dobře formulovat terapeutickou dohodu.
Cílem praktického odborného kurzu „Terapeutická dohoda“ je seznámit účastníky s velmi důležitým a cenným nástrojem pro vytvoření a rozvíjení terapeutického vztahu. Nedílnou součástí semináře je praktická část, ve které budou mít účastníci možnost sdílet konkrétní situace, s nimiž se ve své praxi potkávají a hledat společně jejich řešení. Z tohoto důvodu je podmínkou pro konání kurzu min. počet 6 účastníků.

Časový harmonogram:

|8:30 – 9:00 Prezentace účastníků a organizační záležitosti
|9:00 – 12:00 Úvod, představení
• Teoretický vhled do problému, základy komunikačních dovedností a
jejich využití při práci s klientem (verbální x neverbální komunikace,
efektivní dotazování, osobnost klienta i terapeuta, intimita, …)
• Modelové situace, jejich rozbor a návrhy řešení
|12:00 – 13:00 Oběd
|13:00 – 16:00 Vyjednávání dohody (cvičení a diskuse)
• Obtížné situace při komunikaci s klientem – praktické tipy, práce v
menších skupinách
• Shrnutí, závěr, předání diplomů

Cena:

1500 Kč

Určeno pro:

odborná veřejnost, profese pracující s klientem (lékař, sociální pracovník, zdravotní sestra…..)

Kredity:

5, podáváme žádost k Unify ČR. Výukových hodin: 6 (a 60 minut). Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

S sebou:

Poznámkový blok, psací potřeby a desky na diplom.

Oběd:

Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení. Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte prosím koordinátora na telefonním čísle 775 603 573. Děkujeme.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex