Načítám Akce

Palpační anatomie

Kurz Palpační anatomie je speciální kurz určený pro zaměstnance Center komplexní péče a zaměstnance spolupracujících center.
Kurz navazuje na klasické anatomické vzdělání fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů a doplňuje je o znalosti a dovednosti, které pokládáme za stěžejní pro erudovanou orientaci na těle pacientů.
Cílem kurzu je rozšíření této základní anatomické představy o různých tělesných strukturách do reálného, tj. individuálně variabilního 3D rozměru.
Kurz bude rozdělen do bloků podle jednotlivých tělesných segmentů. Každý segment představíme z pohledu topografické anatomie s důrazem na prostorové souvislosti daných tkání, a to nejen svalů, ale i kostěných, vazivových a nervových struktur.

U všech dílčích témat si vždy přiblížíme lokální anatomickou situaci, např. naznačením kontur svalů, seznámíme se s provokačním manévrem pro případné ozřejmění průběhu vybrané struktury, představíme vhodnou palpační techniku a prakticky provedeme palpaci.

Náplň kurzu tvoří především struktury důležité pro běžnou klinickou praxi fyzioterapeuta a rehabilitačního lékaře, neopomíjíme však ani jakousi „palpaci pro radost“, která by měla pomoci zaplnit slepá místa na mapě našeho poznání lidského těla, a tak získat či prohloubit potřebnou jistotu při diagnostice a terapii našich pacientů.

Cena:

Základní cena:  2 600 Kč
Cena pro zaměstnance CKP: 1 300 Kč (druhou půlku kurzovného uhradí zaměstnavatel)

Harmonogram

Pátek 9.3.
|12:30 – 13:00 Prezence
|13:00 – 13:30 Mgr. Filip Jevič – Úvod, představení účastníků
|13:30 – 14:30 Mgr. Filip Jevič – Pánev, vazivové struktury, hýžďové svaly a zevní rotátory

|14:30 – 15:30 Mgr. Quittková – stehno a měkké struktury pánve
|15:30 – 15:45 Přestávka
|15:45 – 17:00 Mgr. Jan Tolar – koleno a bérec
|16:45 – 17:00 Přestávka
|17:15 – 18:30 Mgr. Jan Tolar – noha a hlezno

Sobota 10.3.
|8:30 – 10:00 Mgr. Filip Jevič – bederní páteř a vazby na hrudník a pánev
|10:00 – 10:15 Přestávka
|10:15 – 11:45  Mgr. Helena Voráčová – ramenní pletenec
|11:45 – 12:45 Oběd
|12:45 – 14:15 Mgr. Kateřina Kodríková – horní končetina
|14:15 – 14:30 Přestávka
|14:30 – 16:00  Mgr. Kateřina Kodríková – Hrudní páteř, hrudník
|16:00 – 16:15 Přestávka
|16:15 – 17:45  Mgr. Filip Jevič – Lp, svaly břicha
|17:45 – 18:00 Diskuse, zpětná vazba, závěr a předání diplomů

Garantuje MUDr. Radovan Hudák

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex