Načítám Akce

Myofasciální Integrace II – Dech jako integrační funkce

K dýchání dochází při spojení dobrovolna a nedobrovolna, mezi činností a bytím. Vytváří intimní návaznosti mezi vědomím a nevědomím. Dýchání je nedílnou součástí veškerého našeho pohybu. Jako centrální funkce, ke které dochází až 20 000 krát denně, způsob našeho dýchání, ojedinělý pro každého z nás, je základní funkcí v držení těla a pohybových vzorců.
Přijďte a prozkoumejte způsoby, jakými si vysvětlujeme preferované metody dýchání a objevte množství dalších. Budeme používat účinné metody, jak pracovat na změnách těchto stavebních a funkčních zvyků. Na tomto kurzu budeme pozorovat pohyby dýchání z pohledu fasciální anatomie. Budeme zkoumat, k jakým pohybům dýchání dochází ve stavu nejhlubší relaxace, kdy se z těla vyplaví skoro veškeré napětí. Jak to ovlivňuje způsob našeho držení, našeho pohybu? Budeme pracovat na použití a začlenění těchto poznatků do každodenního života, a jako něco, co lze zařadit do vlastní praxe. Pomocí praktických posudků budeme pracovat na myofasciální dotecích a pohybech pro uvolnění napětí, které ovlivňuje a potlačuje naše dýchání.
Také budeme využívat intraorálních struktur a zvuku, abychom získali zpětnou vazbu na změny, ke kterým při dýchání dochází. Spolu s anatomickou a hmatovou precizností budeme používat i prostor, do kterého dýcháme, kvalitu pohybu, kde zvuk rezonuje v těle, zabarvení zvuku, malé změny ve vůni a jejich vliv na kvalitu nádechu, stejně tak jako množství dalších aspektů jako různé poznatky, zatímco pracujeme. Náš celý život stojí mezi prvním nádechem a posledním výdechem.

Druhý z každoročně pořádaných kurzů s Mariusem Strydomem pod názvem Myofasciální integrace 2 je vždy novinkový a nikdy ne neopakuje.

Podmínkou pro účast na tomto prohlubujícím kurzu je absolvování kurzu prvního a to v kterémkoliv roce. Pokud tedy již máte jedničku, směle se přihlašte na dvojku.

Harmonogram:

Pátek:

|9:00 Dech: Fasciálně anatomické vztahy:

  • Primární a sekundární myofasciální struktury dechu
  • Pozornost na kosterní a kloubní struktury
  • Souhra těchto anatomických vztahů při dýchání

|11:00 Praktická část 1:

  • Odstranění dopadů na dech z pletence ramenního.
  • Posouzení různých pozic pletence ramenního a hrudního koše na mechanismus dechu

|13:00 Oběd

|14:00 Praktická část 2: Odstranění dopadů na dech z oblasti pánve

|16:00 Praktická část 3: Fasciální vrstvy trupu. Odlišnosti od hrudního koše přes pánev a jejich účinek na dýchání

|17:45 Shrnutí a dotazy, závěr

 Sobota:

|9:00 Experimentální část, teorie

  • Dýchací orgány, dýchací cesty
  • Návaznost tělních dutin při dechu
  • Pohled na různé dýchací techniky z meditace, pilates, bojových umění, sportu, divadla a dalších. Jaký způsob dýchání je nejvíce integrovaný?

|11:00 Praktická část 4: Páteřní dýchání, dolní žebra. Vnitřní hrudník, břišní – pánevní zábrany dechových pohybů.

|13:00 Oběd

|14:00 Praktická část 5: Struktury úst, vnitřní fascie. M. masseter, mm. suprahyoidei, mm. pterygoidei, m. temporalis, temporomandibulární kloub.

|16:00 Praktická část 6: Měkké tkáně nosní dutiny, lebeční švy. Zvuk jako zpětná vazba. Sledování zabarvení hlasu, kvality zvuku a místo ozvěny. Jazyk a hrdlo. Vliv krku a jeho postavení na dýchací cesty a zvuk.

|17:45 Shrnutí a otázky, ukončení

Neděle:

|9:00 Experimentální část a teorie. Zkoumání zvuku

|11:00 Praktická část 7: Zapojení dýchání do sedu, stání, chůze a vzájemných pohybů

|13:00 Oběd

|14:00 Praktická část 8: Začlenění dýchání do vnitřního, osobního prostoru.  Zkoumání účinku a návaznosti do vnějšího prostoru. Vytváření rovnováhy mezi těmito prostory.

|16:00 Praktická část 9: Integrační práce

|17:45 Shrnutí a otázky, ukončení

 

Počátky Rolfingu:

Zakladatelkou Rolfingu® byla PhDr. Ida Rolfová (1896-1979). Ida vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady. Ida si všimla, že nadměrný tlak, kterému byly vystaveny jeho vnitřní orgány, byl způsoben vadným držením těla. Následovala svou intuici – začala masírovat a manipulovat s jeho tělem takovým způsobem, dokud tlak na orgány nebyl uvolněn a problémy nezmizely.

Cena:

7 200 Kč

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, maséry, trenéry i laické zájemce pracující s tělem. Podmínkou je absolvování kurzu Myofasciální integrace 1 v kterémkoliv roce.

Akreditace:

Akreditace: 12 kreditů (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 24 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Praktické informace:

S SEBOU:
Pohodlné oblečení, psací potřeby

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex