MUDr. Veronika Vlachová

Rehabilitační lékařka

Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve pracovala na interním oddělení, nyní se vzdělává v oboru rehabilitace. Působí na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici, kde se podílí na výuce mediků a studentů stomatologie a zúčastňuje se vzdělávacích aktivit pro pacienty. Jejím dlouhodobým zájmem je prevence na všech úrovních.

Tělo a mysl vnímá jako celek a v rehabilitaci našla prostor pro komplexní přístup k člověku. Věří, že pocit zdraví a spokojenosti je spojen s aktivním přístupem k vlastnímu zdraví a přijetím aktuálních možností i limitů. Vždy se snaží pacienta zapojit do plánu terapie, s respektem k jejich osobnosti, životním okolnostem a individuálním cílům. Klade proto důraz na srozumitelný a nedirektivní způsob komunikace a hledání řešení šitého na míru.

Ve své praxi pracuje se širokým spektrem dospělých pacientů, kterým pomáhá najít způsob, jak překonat nejrůznější bariéry spojené s jejich diagnózou a hýbat se bez obav a ostychu. Kromě bolestivých stavů pohybového aparátu a poúrazových stavů má zkušenost s problematikou metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, obezity a bariatrie, ženské neplodnosti, onkologie aj. Při plánování péče považuje za nezastupitelnou mezioborovou spolupráci.

Hovoří plynně anglicky.