Bc. Petra Sklepníková

Fyzioterapeutka

Petra Sklepníková absolvovala bakalářské studium oboru Fyzioterapie na Univerzitě J.E. Purkyně a nyní pokračuje v magisterském studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

V terapii využívá pozitivní a individuální přístup, věnuje se dětem od 4 let i dospělým pacientům. Snaží se pohlížet na člověka komplexně, hledat souvislosti, příčiny a řešení obtíží.

V praxi používá techniky měkkých tkání, mobilizace, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, senzomotorickou stimulaci, prvky z Brugger konceptu, individuální léčebnou tělesnou výchovu, prvky z DNS dle prof. Koláře, koncept Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové a prvky jógové terapie.

Terapii může poskytnout i v anglickém jazyce.