Mgr. Hana Bláhová

Fyzioterapeutka

Mgr. Hana Bláhová je fyzioterapeutka. Ráda pracuje s dětmi od jednoho roku věku i s dospělými. Ke každému pacientovi se snaží přistupovat empaticky a s úsměvem.  Při cvičení nejčastěji využívá principy vývojové kinesiologie a funkční principy (DNS, Vojtův princip, Bobath koncept aj). Tyto metody podporují optimální vznik a ukotvení základních pohybových programů, ze kterých vychází veškerý náš pohyb. Při manuálním ošetření se jí nejvíce osvědčila viscerální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze velmi jemně avšak efektivně ošetřit nejen svaly, klouby a funkci vnitřních orgánů ale i komplexní fungování celého těla.