Mgr. Barbora Heřmánková

Fyzioterapeutka

Barbora Heřmánková absolvovala studium fyzioterapie na Univerzitě Karlově. V současné době pokračuje doktorským studiem na UK se zaměřením na poruchy funkce pánevního dna a sexuální dysfunkce u revmatických pacientů.

V terapii využívá znalostí z odborných kurzů, seminářů a konferencí, kombinuje je a vytváří terapii šitou pacientovi na míru. Snaží se propojovat vědu (medicínu založenou na důkazech) s klinickou praxí. Pracuje převážně s dospělými a dětmi od školního věku. V rámci léčebných postupů využívá prvků DNS dle prof. Koláře, metody Ludmily Mojžíšové, Palaščákové koncept dysfunkce pánevního dna, mobilizačních technik, kineziotapingu a dalších.

Snaží se, aby pacientovi dávala jeho terapie smysl, aby se na ní aktivně podílel a částečně za ní převzal zodpovědnost.