Mgr. Barbora Bučková

Psycholožka

V CKP Dobřichovice poskytuje individuální psychoterapii zaměřenou především na práci s dětmi.

Vystudovala jednooborovou psychologii na UCM v Trnavě (2011-2016), absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
Pracovala jako psycholog ve Speciálně pedagogickém centru a předškolním klubu pro hyperaktivní děti.

V současné době absolvuje Komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, který je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností a Českou lékařskou společností JEP jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii. Je zařazená ve specializačním vzdělávání a předatestační přípravě v oboru klinické psychologie.